NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI...!

 NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI...!

Cả nước có 1.146.250 Liệt sỹ. Trong đó có 191.605 Liệt sỹ hi sinh trong kháng chiến chống Pháp; 849.018 Liệt sỹ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ,.....Tuổi trẻ hôm nay đời đời ghi nhớ, tri ân, biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các mẹ ...
Sắt son niềm tin với Đảng– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum luôn xứng đáng là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Sắt son niềm tin với Đảng– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum luôn xứng đáng là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Trong những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum luôn coi xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước, tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức Đoàn, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh ...