Bế mạc lớp tập huấn Hội đồng trẻ em về vận hành mô hình, kỹ năng truyền thông, kỹ năng thu thập thông tin, xử lý số liệu và viết báo cáo về Hội đồng trẻ em

Trong 03 ngày từ 01/12-03/12/2021, tại Nhà khách 30/4 Ban Quản lí Dự án Plan Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức lớp tập huấn cho 30 học viên là giáo viên Tổng phụ trách đội, đội ngũ cán bộ công tác Đội các huyện, thành phố về kỹ năng truyền thông, kỹ năng ...

Chung kết và trao giải Hội thi Olympic các môn khoa học Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường”

Từ ngày 20/11 – 25/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức vòng sơ khảo Hội thi Olympic các môn khoa học Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi thu hút 1.457 thí sinh là Đoàn ...