Kiện toàn chức danh Bí thư Huyện đoàn Đăk Tô

Chiều ngày 06/12/2021, tại Hội trường Khối Mặt trận và các Đoàn thể huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đăk Tô tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Huyện đoàn Đăk Tô bất thường kiện toàn chức danh Bí thư Huyện đoàn Đăk Tô khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Việt Tân vấn đề nhức nhối

Hiện nay, các đối tượng cầm đầu Việt Tân phần lớn đều còn trẻ, có trình độ và có quan hệ rộng, có tư tưởng chống đối một cách cực đoan. Chiến lược chống phá của chúng tương đối bài bản nên đã thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều tổ chức, thành ...

Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn là giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng, THPT, PTDTNT

Nhằm đánh giá, làm rõ tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Qua đó, tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quyết ...