Huyện đoàn Sa Thầy hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022

Huyện đoàn Sa Thầy hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022

Nhằm cụ thể hóa hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó định hướng xây dựng hình mẫu người ...
Tỉnh đoàn Kon Tum: Kiểm tra công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi gắn với giám sát phản biện xã hội năm 2020

Tỉnh đoàn Kon Tum: Kiểm tra công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi gắn với giám sát phản biện xã hội năm 2020

  Trong 03 ngày 10, 11, 13/11, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức kiểm tra công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi gắn với giám sát phản biện xã hội năm 2020 tại cơ sở Đoàn và 3 đơn vị cấp huyện (Huyện đoàn Sa Thầy, Ngọc Hồi, Thành đoàn Kon Tum)
Tăng cường giải pháp triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022 trong Tuổi trẻ Công an Kon Tum

Tăng cường giải pháp triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022 trong Tuổi trẻ Công an Kon Tum

Để thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ ...
Chi bộ Tỉnh đoàn Kon Tum quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ II

Chi bộ Tỉnh đoàn Kon Tum quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ II

Sáng ngày 03/11/2020, Chi bộ Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với Chỉ thị 35 CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ ...
Xây dựng mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động”.

Xây dựng mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động”.

Thực hiện Kế hoạch số 202-KH/TĐTN-TCKT của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức triển khai công tác xây dựng đoàn năm 2020; Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá Đoàn cơ sở, Bộ tiêu chí đảm bảo cụ thể các ...