Tập huấn thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp; chuyển giao khoa học kỹ thuật thanh niên làm kinh tế xây dung nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia H'Drai

Sáng ngày 16-17/7, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Hội nghị Tập huấn thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp; chuyển giao khoa học kỹ thuật thanh niên làm kinh tế xây dung nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia H'Drai.

Tập huấn các hoạt động khởi nghiệp nâng cao chất lượng, thúc đẩy chương trình Khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên làm kinh tế xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei

Sáng ngày 13/7, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Tập huấn các hoạt động khởi nghiệp nâng cao chất lượng, thúc đẩy chương trình Khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên làm kinh tế xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei.

Tập huấn các hoạt động khởi nghiệp nâng cao chất lượng, thúc đẩy chương trình Khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên làm kinh tế xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại xã Mường Hoong, huyện Đắk Glei

Sáng ngày 08/7, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Tập huấn các hoạt động khởi nghiệp nâng cao chất lượng, thúc đẩy chương trình Khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên làm kinh tế xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại xã Mường Hoong, huyện Đắk Glei.
Thư viện ảnh