Hội nghị trực tuyến tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên

Ngày 30/5/2024, Tỉnh đoàn chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ thanh niên phối hợp tổ các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu tỉnh ...

Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ với chuyên đề kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Sầu Riêng, Mít Thái cho ĐVTN tại xã Sa Nghĩa, xã Ya Xiêr huyện Sa Thầy

Từ ngày 22 và 23/5/2024, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên tỉnh Kon Tum phối hợp Huyện đoàn Sa Thầy tổ chức 02 lớp Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 140 ĐVTN tại 02 xã Sa Nghĩa và xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy.

Hội nghị tập huấn “Kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng nghiệp” Cho đoàn viên thanh niên năm 2024 tại huyện Tu Mơ Rông

Ngày 09-10/4/2024, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên tỉnh phối hợp Huyện đoàn Tu Mơ Rông tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng nghiệp” Cho đoàn viên thanh niên năm 2024 tại 02 xã Đăk Na và xã Ngọc Lây với sự tham gia của ...

Hội nghị tập huấn “Kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng nghiệp” Cho đoàn viên thanh niên năm 2024 tại huyện Đăk Glei

Ngày 03-05/4/2024, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên phối hợp Huyện đoàn Đăk Glei tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng nghiệp” cho đoàn viên thanh niên năm 2024 tại các xã Xốp, Đăk Môn, thị trấn Đăk Glei và xã Đăk Pét ...
Thư viện ảnh