Tập huấn trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi và cách phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm

Tập huấn trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi và cách phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm

Từ ngày 3-6/3 Trung tâm Hỗ trợ thanh niên tỉnh phối hợp với BTV huyện đoàn Tu Mơ Rông và huyện đoàn Đăk Glei tổ chức tập huấn trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi và cách phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.
Thư viện ảnh