Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức hội nhập quốc tế về Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gắn với tìm hiểu quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba, Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Triều Tiên và Việt Nam – Liên Bang Nga”

Nhằm Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960 – 2020); Kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/01/1950 – 18/01/2020); Kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Triều ...
Thư viện ảnh