Hội nghị tuyên truyền đối ngoại hướng tới kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao hướng tới kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2022)

Ngày 01  tháng 8  năm 2022 Ban Thường Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền đối ngoại hướng tới kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam- Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2022).

Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức hội nhập quốc tế về Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gắn với tìm hiểu quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba, Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Triều Tiên và Việt Nam – Liên Bang Nga”

Nhằm Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960 – 2020); Kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/01/1950 – 18/01/2020); Kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Triều ...
Thư viện ảnh