Tuổi trẻ Đăk Tô mang Tết Trung thu cho thiếu nhi

Xác định chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên nhi đồng là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Trong những năm qua, Huyện đoàn Đăk Tô luôn nỗ lực, cố gắng kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động theo hướng thiết ...

Huyện đoàn Đăk Tô phối hợp tổ chức tập huấn phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em

Nằm trong chuỗi các hoạt động hè năm 2022, từ ngày 20/7 đến ngày 11/8/2022, Huyện đoàn Đăk Tô phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện tổ chức tập huấn phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho ...
Thư viện ảnh