Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Ba
09/03/2021
- Tổ chức Lễ ký kết với Hội nạn nhân chất độc màu da cam.
Đ/c A Xây Hội trường Tỉnh đoàn - Các ban CM, ĐVTT.
- Từ 09-10/03/2021: dự Hội thảo khoa học Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đ/c Xiêng Thanh Phúc Tp. Hồ Chí Minh
Thứ Tư
10/03/2021
- Tổ chức kiểm tra chuyên đề phục vụ đợt kiểm tra Trung ương Đoàn
Đ/c A Xây Huyện Đăk Tô Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn
- Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh khối lớp 9, 12 khối THPT - PT-DTNT năm 2021
Huyện Ngọc Hồi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên
Thứ Năm
11/03/2021
- Từ ngày 11-12/3/2021: Tổ chức Hội thao Thanh niên năm 2021
Huyện Ngọc Hồi Trung tâm Văn hóa TT TTN tỉnh
- Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh khối lớp 9, 12 khối THPT - PT-DTNT năm 2021.
Huyện Đăk Tô Trung tâm hỗ trợ Thanh niên
Thứ Sáu
12/03/2021
- Tổ chức kiểm tra chuyên đề phục vụ đợt kiểm tra Trung ương Đoàn
Đ/c Xiêng Thanh Phúc Huyện Kon Plong, Huyện Kon Rẫy Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn
- Phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện
Công an tỉnh Ban PT
- Dự lễ Bế mạc Hội thao Thanh niên năm 2021
Đ/c Bạch Thị Mân Huyện Ngọc Hồi Trung tâm Văn hóa TT TTN tỉnh
Thứ Bảy
13/03/2021
- Tham gia Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo năm 2021 gắn với Tuyên dương Chi đoàn, Bí thư Chi đoàn tiêu biểu.
Đ/c A Xây Tỉnh Đăk Lắk Ban PT, Ban TC