Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
23/11/2020
7h00: Trao khen thưởng của Trung ương đoàn về công tác Đoàn trường học
Đ/c Nguyễn Thị Kim Loan Trường PT DTNT tỉnh Ban TH
Từ ngày 23-25/11: Tham gia “Ngày hội đoàn kết tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên” năm 2020
Đ/c Bạch Thị Mân Lâm Đồng Ban TG, các Đ/c được phân công
8h00: Dự Hội nghị tập hợp, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh
Đ/c Xiêng Thanh Phúc, Đ/c A Xây Hội trường Ngọc Linh
8h00: Dự Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh giai đoạn 2016-2020"
Khách sạn Đông Dương Ban TG
Thứ Ba
24/11/2020
Phối hợp tổ chức Hiến máu tình nguyện tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
Trường CĐCĐ Kon Tum Ban PT
7h30: Dự Hội nghị Tổng kết "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu KTQP Binh đoàn 15 giai đoạn 2018-2020"
Đ/c Xiêng Thanh Phúc Gia Lai
Tham gia đoàn kiểm tra giao ước thi đua
Đ/c A Xây
Thứ Năm
26/11/2020
26 -27/11: Tham gia đoàn giám sát tại Tu Mơ Rông
Tu Mơ Rông Trung tâm hỗ trợ thanh niên
Thứ Sáu
27/11/2020
Tổ chức tập huấn Chỉ huy Đội và Hội thi Nghi thức Đội- Chỉ huy Đội giỏi toàn tỉnh năm 2020
Trung tâm Văn hóa TTN tỉnh Trung tâm Văn hóa TTN tỉnh
Thứ Bảy
28/11/2020
Phối hợp tổ chức Hiến máu tình nguyện
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng Ban PT