TÌNH YÊU CỦA BÁC DÀNH CHO THIẾU NHI

TÌNH YÊU CỦA BÁC DÀNH CHO THIẾU NHI

Trong muôn vàn tình thân yêu của Người dành cho Nhân dân, có một tình yêu lớn dành cho thiếu niên nhi đồng. Thiếu niên và nhi đồng luôn luôn được Bác Hồ dành cho một tình thương yêu đặc biệt. Tấm lòng yêu thương và những lời dạy của Người vẫn luôn ...
LỜI BÁC DẠY NĂM XƯA: Ngày 26 tháng 3 năm 1964

LỜI BÁC DẠY NĂM XƯA: Ngày 26 tháng 3 năm 1964

“Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp lâu dài và gian khổ, song nhất định thắng lợi. Mọi người chúng ta, bất kỳ ai, làm việc gì, ở cương vị nào, đều phải là những chiến sĩ dũng cảm của sự nghiệp vẻ vang ấy.”“Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp lâu ...
ĐÔI DÉP BÁC HỒ - LỐI SỐNG GIẢN DỊ

ĐÔI DÉP BÁC HỒ - LỐI SỐNG GIẢN DỊ

Đôi dép của Bác “ra đời’’ vào năm 1947, được ‘’chế tạo’’ từ một chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đôi dép đo cắt không dày lắm, quai trước to bản, quai sau nhỏ rất vừa chân Bác.
Đạo đức người thầy trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Đạo đức người thầy trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả vận ...
CHIẾC ĐỒNG HỒ - BÀI HỌC VỀ SỰ ĐOÀN KẾT

CHIẾC ĐỒNG HỒ - BÀI HỌC VỀ SỰ ĐOÀN KẾT

Giữa mùa thu năm 1954, Bác đến thăm Hội nghị rút kinh nghiệm cải cách ruộng đất ở Hà Bắc. Tại hội nghị, được biết có lệnh của Trung ương rút bớt một số cán bộ đi học lớp tiếp quản thủ đô. Ai nấy cũng đều háo hức muốn đi, nhất là những người quê ở Hà ...
Thư viện ảnh