Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
TƯ VẤN TÂM LÝ CHO TRẺ EM
Ngày bắt đầu: 29/11/2020 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày bắt đầu: 19/02/2020 Ngày hết hạn: 25/02/2020
Xem góp ý Tiếp thu góp ý