Thử thách ngay- đánh bay Covid

Thử thách ngay- đánh bay Covid

Nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và hưởng ứng lời kêu gọi chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19 của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Tập huấn trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi và cách phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm

Tập huấn trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi và cách phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm

Từ ngày 3-6/3 Trung tâm Hỗ trợ thanh niên tỉnh phối hợp với BTV huyện đoàn Tu Mơ Rông và huyện đoàn Đăk Glei tổ chức tập huấn trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi và cách phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.
Thư viện ảnh