Hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “Chăn nuôi heo Đen theo hướng hữu cơ” tại xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum

Ngày 24/11/2023 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với chuyên đề “Chăn nuôi heo theo hướng hữu cơ” và trao tặng kinh phí hỗ trợ cho dự án khởi nghiệp đối mới sáng tạo cho đoàn viên thanh niên tại xã Chư Hreng, ...

Tập huấn chuyển đổi số phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với triển khai đợt cao điểm cài đặt, kích hoạt tài khoản trong ứng dụng Thanh niên Việt Nam và VneID

Sáng ngày 21/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Trung tâm HTTN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với triển khai đợt cao điểm cài đặt, kích hoạt tài khoản trong ứng dụng Thanh niên Việt Nam và VneID ...

PHÁT HUY “SINH VIÊN 5 TỐT” SAU TUYÊN DƯƠNG

Nhằm kịp thời hỗ trợ, kết nối, phát huy “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương, trong năm học 2022 - 2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo Đoàn trường Cao đẳng Kon Tum triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động phát huy “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên ...

Đoàn khối CQ&DN tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn

100% các TCCS đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn cho 100% cán bộ đoàn, ĐVTN tại đơn vị, cụ thể:

Trao 112 tấm áp phích tuyên truyền thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên làm kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng, thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên làm kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.Ngày 24/10/2023, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên Tỉnh đã trao 112 tấm áp phích tuyên ...
Thư viện ảnh