ĐĂK HÀ KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN , BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI - ĐỘI NĂM 2022

Sáng ngày 19/9/2022, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam- Đội TNTP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức khai mạc Chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận, kỹ năng công tác Đoàn - Hội -Đội cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh ...

Đăk Glei: Gặp mặt, tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2021-2022

Sáng ngày 17/8/2022, tại Hội trường Khối Mặt trận và Đoàn thể huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đăk Glei tổ chức Chương trình Gặp mặt tuyên dương giữa Lãnh đạo huyện đối với học sinh tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm học ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2022

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHThấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng Sinh mệnh của Đảng, sự thành bại của cách mạng có quan hệ trực tiếp với hoạt động tư tưởng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng ...

Chú trọng công tác giáo dục truyền thống yêu nước, hải đảo - biên giới và tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

Ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Huyện đoàn Đăk Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng về truyền thống yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức lối sống thanh thiếu nhi, phổ biến, giáo dục pháp luật và học ...
Thư viện ảnh