Chi đoàn Văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”

Chi đoàn Văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”

Nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần giúp đỡ người dân hoàn thiện thủ tục hồ sơ dễ dàng và nhanh chóng. Sáng ngày 21/3/2020, tại Trụ sở UBND huyện Sa Thầy, Chi đoàn Văn phòng HĐND - UBND huyện tổ chức “Ngày thứ bảy tình ...
Thư viện ảnh