Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐT-BTC ngày 14/02/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022.

Ngày 03/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐT-BTC ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022 ...

Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn với đại biểu Bí thư Chi đoàn Khu vực địa bàn dân cư năm 2021

Ngày 01/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn với đại biểu Bí thư Chi đoàn Khu vực địa bàn dân cư năm 2021 với 10 điểm cầu, gồm 01 điểm cầu cấp tỉnh tại Phòng họp tầng 2, Hội ...

HỘI NGHỊ GIAO BAN CỤM THI ĐUA SỐ 2

Chiều ngày 09/12, Cụm thi đua số 2 tổ chức hội nghị tổng kết công tác cụm năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021. Đồng chí Xiêng Thanh Phúc - Tỉnh ủy viên, UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì Hội nghị; đồng chí A Khiên - Phó Bí thư Huyện ủy Ia ...