A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tư pháp Thành phố giới thiệu các Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 1650/KH-UBND ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thi hành trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Sở Tư pháp đăng tải và giới thiệu 32 Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ và 01 văn bản liên quan đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

Thực hiện Kế hoạch số 1650/KH-UBND ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thi hành trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Sở Tư pháp đăng tải và giới thiệu 32 Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ và 01 văn bản liên quan đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo:

Danh sách 32 Danh mục bí mật nhà nước và 01 văn bản liên quan cụ thể như sau:

1. Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

2. Công văn số 868/TTg-NC ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính nội dung quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

5. Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước mức độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

6. Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ.

7. Quyết định số 969/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.

8. Quyết định số 970/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân.

9. Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

10. Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

11. Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế.

12. Quyết định số 1180/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân.

13. Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao.

14. Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 11 tháng 08 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

15. Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

16. Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực Y tế.

17. Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội.

18. Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

19. Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.

20. Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực lao động và xã hội.

21. Quyết định số 1494/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.

22. Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

23. Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

24. Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng.

25. Quyết định số 1765/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước.

26. Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

27. Quyết định số 2182/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Ngân hàng.

28. Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông.

29. Quyết định số 2288/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam.

30. Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam.

31. Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

32. Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

33. Quyết định số 741/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Nguồn: Tuyên truyền pháp luật - ĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: