Giới thiệu Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Giới thiệu Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

Ngày 30/11/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, có hiệu lực thi hành ...

Giới thiệu Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Ngày 23/02/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT).Trường PTDTNT được Nhà nước thành lập cho học sinh là người dân tộc ...

Giới thiệu Thông tư số 04/2023/TT-BCT quy định về áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEU)

Ngày 20/02/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BCT quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEU) trong giai ...

Giới thiệu Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử

Từ ngày 15/02/2023, Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bắt đầu có hiệu lực.

Giới thiệu Thông tư số 02/2023/TT-BCA ngày 13/01/2023 quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

Ngày 13/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BCAquy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân; có hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2023 với một số nội dung như sau:

Giới thiệu Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

Ngày 21/02/2023, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa; có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Giới thiệu Thông tư số 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Ngày 17/02/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Tuổi trẻ Đăk Glei ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với ngày chủ nhật xanh lần thứ III năm 2023

Ngày 23/7/2023, Tuổi trẻ Đăk Glei đồng loạt tổ chức ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới gắn với “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ III năm 2023. Toàn huyện có hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ và các chiến sĩ lực lượng ...

Quy định mới hướng dẫn về giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước

Ngày 10/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính ...
Thư viện ảnh