A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn mới về quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 309/QĐ-BTP về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến. Theo đó:

- Phạm vi áp dụng:

+ Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân áp dụng đối với trường hợp người có yêu cầu là công dân Việt Nam thực hiện thủ tục Đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Người có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn; Xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

-Thời hạn giải quyết

+ Đối với hồ sơ ĐKKH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 15 ngày.

+ Đối với hồ sơ ĐKKH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

+ Đối với hồ sơ xác nhận TTHN: Trong ngày làm việc.

- Lưu ý về điều kiện:

+ Việc nộp hồ sơ ĐKKH, XNTTHN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh chỉ được thực hiện với điều kiện Cổng dịch vụ công/Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh đã hoàn thành việc kết nối, khai thác dữ liệu công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối, liên thông dữ liệu với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.

+ Công dân có yêu cầu giải quyết TTHC ĐKKH, XNTTHN trực tuyến có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Quyết định số 309/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2023./.

Nguồn: Thư viện pháp luật - ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: