A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu Thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2023.

Thông tư có 8 điều với các nội dung chính:1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú được áp dụng thống nhất trong cả nước; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bãi bỏ quy định lệ phí đăng ký cư trú tại địa phương trong kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất.

2. Các trường hợp miễn lệ phí:

a) Trẻ em theo theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật;

b) Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

c) Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định pháp luật;

d) Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

3. Mức thu lệ phí:

- Đăng ký thường trú: 20.000 đồng/lần đăng ký (nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: 10.000 đồng/lần đăng ký)

- Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình): 15.000 đồng/lần đăng ký (nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: 7.000 đồng/lần đăng ký)

- Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách: 10.000 đồng/người/lần đăng ký (nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: 5.000 đồng/người/lần đăng ký)

- Tách hộ: 10.000 đồng/lần đăng ký (nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: 5.000 đồng/lần đăng ký)./.

Nguồn: Thư viện pháp luật - ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: