A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 14/4/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01, 02, 03, 04 của BG&DĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2023.

1. Quy định mới về chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên (Điều 2)

1.1. Theo đó, nội dung đáng chú ý nhất của Thông tư này là bãi bỏ quy định giáo viên các cấp phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng. Thông tư đã sửa đổi ở tất cả các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT về giáo viên mầm non, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT về giáo viên tiểu học, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT về giáo viên trung học cơ sở và Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT về giáo viên trung học phổ thông theo hướng chỉ cần đáp ứng một loại chứng chỉ chung cho mỗi cấp học mà không cần phải theo hạng như trước đây.

1.2. Cụ thể, trước đây, Điểm b Khoản 3 Điều 3, Điềm b Khoản 3 Điều 4 và Điểm b Khoản 3 Điều 5 Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT quy định với mỗi hạng giáo viên mầm non đều phải có tương ứng chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng là hạng I, hạng II và hạng III. Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 8 sửa đổi chung thành một loại chứng chỉ như sau: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Tương tự, Điểm b Khoản 3 Điều 3, Điểm b Khoản 3 Điều 4 và Điểm b Khoản 3 Điều 5 Thông tư 02 cũng được sửa từ “yêu cầu chứng chỉ tương ứng với từng hạng chức danh” thành một chứng chỉ chung là “chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học”.

1.3. Điểm b Khoản 3 Điều 3, Điểm b Khoản 3 Điều 4 và Điểm b Khoản 3 Điều 5 Thông tư 03 được sửa thành “các hạng giáo viên trung học cơ sở chỉ cần một chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở chung”. Điểm b Khoản 3 Điều 3, Điểm b khoản 3 Điều 4 và Điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 04 được sửa thành chỉ “cần có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông chung các hạng giáo viên trung học phổ thông”.

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp chung của giáo viên các cấp học (4 điều kiện)

2.1. Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương.

2.2. Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh.

2.3. Yêu nghề, thương yêu đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

2.4. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ chung của viên chức và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

Nguồn: Thư viện pháp luật - ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: