A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu Thông tư số 02/2023/TT-BCA ngày 13/01/2023 quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

Ngày 13/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BCAquy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân; có hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2023 với một số nội dung như sau:

1. Đối tượng phải tham gia huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn trong CAND- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Công an cấp tỉnh).

- Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Công an cấp huyện) phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,

- Đội trưởng, Phó Đội trưởng các đội nghiệp vụ được giao thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa, cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đội trưởng, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp huyện.

- Cán bộ làm công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ; lái tàu, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

2. Hình thức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn trong CANDTại khoản 2 Điều 5 Thông tư 02/2023/TT-BCA quy định về hình thức huấn luyện như sau:

- Huấn luyện thường xuyên được thực hiện hàng ngày trong ca thường trực tại đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, áp dụng cho các đối tượng quy định tại điểm c, đ, e khoản 1 Điều 5 Thông tư 02/2023/TT-BCA.

- Huấn luyện định kỳ được thực hiện một năm một lần, áp dụng cho các đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này; một năm hai lần, áp dụng cho các đối tượng quy định tại điểm c, đ, e khoản 1 Điều 5 Thông tư 02/2023/TT-BCA.

- Huấn luyện nâng cao được thực hiện một năm một lần, áp dụng cho đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư 02/2023/TT-BCA;Hai năm một lần, áp dụng cho các đối tượng quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 5 Thông tư 02/2023/TT-BCA.

3. Nội dung huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn trong CANDTại Điều 6 Thông tư 02/2023/TT-BCA quy định về nội dung huấn luyện như sau:

- Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Lý thuyết về kỹ thuật cá nhân; chiến thuật, kỹ thuật; đội hình chữa cháy, đội hình cứu nạn, cứu hộ; phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Lý thuyết về công tác chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Thực hành huấn luyện thể lực.

- Thực hành kỹ thuật cá nhân về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Thực hành đội hình chữa cháy, đội hình cứu nạn, cứu hộ.

- Thực hành kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Thực hành thao tác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Bổ túc tay lái cho lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ;Công tác sửa chữa phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ./.

Nguồn: Thư viện pháp luật - ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: