A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 08/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.

* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… chi đoàn lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 8-2023 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:

1. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống  chính trị 6 tháng đầu năm và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Kết quả thực hiện Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 22-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và việc triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

2. Tuyên truyền Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030" và việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 22-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 48-KL/TW. Tuyên truyền Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029.

3. Tuyên truyền về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02-02-2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 30-6-2023 thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong đó, nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI "về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; kết quả thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 8-2023: Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2023); 32 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991- 12/8/2023); 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2023); 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Các ngày kỷ niệm trong tháng 8:

- 1/8: Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

- 10/8: Ngày vì nạn nhân Chất độc màu da cam Việt Nam

- 12/8: Ngày Quốc tế Thanh thiếu niên

- 12/8: Kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum

- 19/8: Cách mạng tháng Tám thành công

- 19/8: Truyền thống CAND Việt nam

- 30/8: Ngày Quốc tế các nạn nhân mất tích cưỡng bức

II. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chi Minh

1. Chuyên đề toàn khóa (triển khai học tập thường xuyên). (Xem chi tiết tại đây)

2. Chuyên đề năm 2023

- Chuyên đề của TW: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. (Xem chi tiết tại đây)

- Chuyên đề của tỉnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững (Xem chi tiết tại đây)

III. Quán triệt Nghị quyết, văn bản của Đảng, Đoàn, Nhà nước

Đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các văn bản:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

IV. Thông tin tuyên truyền chuyên đề

*Chuyên đề 1:  Cách mạng tháng Tám thành công

Cách đây 78 năm, ngày 19-8-1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh dấu sự thành công của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước thoát khỏi sự áp bức bóc lột gần 100 năm của thực dân Pháp, xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Xem chi tiết tại: https://www.qdnd.vn/tu-lieu-ho-so/ngay-nay-nam-xua/ngay-19-8-1945-cach-mang-thang-tam-thanh-cong-700812#:~:text=C%C3%A1ch%20%C4%91%C3%A2y%2077%20n%C4%83m%2C%20ng%C3%A0y,Nam%20D%C3%A2n%20ch%E1%BB%A7%20C%E1%BB%99ng%20h%C3%B2a.

*Chuyên đề 2:  Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8: Nỗi đau mang tên "cầu vồng"

Hơn 60 năm trước, khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học đã thả xuống những cánh rừng miền Nam Việt Nam. Quân đội rải thảm gọi những chất độc màu xanh lá, màu hồng, màu trắng, màu tím, màu lam và nhiều hơn cả là 44 triệu lít chất độc màu da cam là "cầu vồng". Còn đối với những nạn nhân hứng chịu thảm họa này, đó là mảnh cầu vồng "chết chóc" trên bầu trời nước ta suốt 11 năm (từ 1961-1972).Ngày 10/08/1961 là ngày đầu tiên đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam, sử dụng chất độc da cam/dioxin, nhằm triệt hạ nguồn sống của thảm thực vật ở miền Nam Việt Nam.

Từ đó đến nay, Việt Nam có khoảng 5 triệu người nhiễm chất độc da cam/dioxin. Nỗi đau này vẫn còn dai dẳng qua nhiều thế hệ và là minh chứng rõ nét nhất về hậu quả tàn khốc mà chiến tranh đã để lại. Các nạn nhân đã và đang tiếp tục sống trong đau đớn về thể chất và tinh thần.

Cuộc chiến tranh hóa học Mỹ tiến hành ở Việt Nam là cuộc chiến tranh có quy mô lớn gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử, hàng trăm nghìn nạn nhân đã bị chết và hàng trăm nghìn người khác đang từng ngày, từng giờ chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo. Chất độc da cam đã hủy diệt thiên nhiên, hủy diệt sức khỏe con người, gây nhiều bệnh tật nặng nề (biến đổi gen di truyền qua mẹ hoặc bố, gây tai biến sinh sản, quái thai, dị dạng, dị tật bẩm sinh như: mù, câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, tâm thần, ung thư...). Nạn nhân chất độc da cam không còn khả năng sản xuất, không có nguồn thu gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người và gia đình chịu ảnh hưởng của chất độc da cam.

Trước những hậu quả hết sức nặng nề của chất độc màu da cam, Đảng, Nhà nước ta xác định công cuộc khắc phục hậu quả do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là một vấn đề cấp bách, lâu dài, là trách nhiệm của tất cả các cấp ủy đảng chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Với tinh thần đoàn kết dân tộc Đảng và Nhà nước ta đã cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ngày 10/01/2004, Hội chính thức ra mắt và triển khai nhiều hoạt động phối hợp có hiệu quả như chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, góp phần xoa dịu nỗi đau với những gia đình có nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Trong những năm qua, các cấp, ngành và nhân dân tỉnh An Giang đã tích cực quan tâm, tạo điều kiện chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; đặc biệt là chăm sóc về sức khỏe. Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với nạn nhân da cam; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động xã hội nêu cao tinh thần “Tương thân, tương ái”; tích cực vận động gây quỹ trợ giúp những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi, tặng quà, khám, chữa bệnh; trao học bổng cho con cháu nạn nhân… qua đó tạo điểm tựa để các nạn nhân da cam ổn định cuộc sống.

Để thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, các cấp các ngành trong tỉnh luôn thực hiện chế độ ưu tiên trong khám chữa bệnh đối với người có công, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam; hưởng ứng các phong trào giúp đỡ, chăm sóc; vào các ngày lễ, tết thường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, hội chữ thập đỏ… thăm, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; qua đó, động viên tinh thần các nạn nhân và gia đình, giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật và có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là vấn đề từ thiện, nhân đạo mà hơn hết thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" với những người có công với đất nước, nêu cao truyền thống "Thương người như thể thương thân". Điều này càng trở nên đặc biệt hơn khi các bạn trẻ chung tay hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8, các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin là lương tâm, trách nhiệm của xã hội, là đạo lý của dân tộc Việt Nam. Bằng sự hảo tâm và tấm lòng vàng của mình cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ những nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin để họ vơi bớt mặc cảm và những khó khăn trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước./.

Xem chi tiết tại: https://www.angiang.dcs.vn/Lists/XaHoi/DispForm.aspx?ID=325

V. Tuyên truyền trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2023

- Công văn số: 523 - CV/TĐTN-BTG, ngày 01/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 (Xem chi tiết tại đây);

- Kế hoạch số: 57 - KH/TĐTN-TCKT, ngày 17/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Xem chi tiết tại đây);

- Chỉ thị số: 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh (Xem chi tiết tại đây);

- Quyết định số: 385/QĐ-UBND, ngày 01/7/2022 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về Quyết định ban hành Danh mục các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Xem chi tiết tại đây);

VI. Tuyên truyền Chuyển đổi số

Tài liệu: Vai trò của thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyện chuyển đổi số (Xem chi tiết tại đây).

Bài giảng: Tổ chức Đoàn làm gì để hỗ trợ thanh niên Chuyển đổi số
(Xem chi tiết tại đây).

VII. Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

- Được đăng ký xe tại nơi tạm trú;

- Tăng lệ phí sát hạch lái xe;

- Quy định về phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra;

- Nâng thời hạn thị thực điện tử lên 90 ngày;

- Tăng tuổi nghỉ hưu của Công an nhân dân;

- Bỏ chức danh công chức Trưởng Công an xã;

Nguồn:https://vtc.vn/nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-8-2023 ar809435.html

VIII. Các văn bản tuyên truyền

- Công văn số: 1864 -CV/BTGTU, ngày 26/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận, nghị quyết kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Xem chi tiết tại đây)

 - Công văn số: 2416/UBND-KTTH, ngày 27/7/2023 của UBND Tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Thông báo số 796-TB/TU ngày 17/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 2255/SYT-TTrS, ngày 13/7/2023 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 1867 -CV/BTGTU, ngày 26/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023. (Xem chi tiết tại đây)

-----------------------------------

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: