A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 07/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.

* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… chi đoàn lựa chọn nội dung trong Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2023 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XV, nhất là các dự án Luật sửa đổi, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28-11-2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và một số nội dung quan trọng khác đã được Quốc hội thông qua. Thông tin tuyên truyền về Kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

2. Tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định trong Chương trình số 60-CTr/TU ngày 15-5-2023 của Tỉnh ủy khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chỉ thị  số 21-CT/TW, ngày 04-5-2023); về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25-5-2023)

3. Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 21-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tình hình hiện nay; tích cực giới thiệu, biểu dương những mô hình, điển hình "Dân vận khéo" ở địa phương, cơ sở.

4. Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2023 và sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; kết quả sau 02 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của  đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh; kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Tuyên truyền về kết quả thực hiện chính sách đại đoàn kết kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống và vật chất tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền, định hướng công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn sau vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 7-2023: Ngày Dân số thế giới (11/7); 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2023); 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023); 28 năm Ngày Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2023); Tuyên truyền đậm nét các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ ( 27/7/1947-27/7/2023).

Các ngày kỷ niệm trong tháng 7:

- 11/7: Ngày Dân số thế giới.

- 15/7: 73 năm Ngày Truyền thống Thanh Niên xung phong

- 20/7: 69 năm Ngày Ký hiệp định Giơnevơ

- 27/7: 76 năm Ngày Thương Binh liệt sỹ

- 28/7: 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

- 28/7: 28 năm Ngày Việt Nam gia nhập Asean.

II. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chi Minh

1. Chuyên đề toàn khóa (triển khai học tập thường xuyên). (Xem chi tiết tại đây)

2. Chuyên đề năm 2023

- Chuyên đề của TW: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. (Xem chi tiết tại đây)

- Chuyên đề của tỉnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững (Xem chi tiết tại đây)

III. Quán triệt Nghị quyết, văn bản của Đảng, Đoàn, Nhà nước

Đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các văn bản:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

IV. Thông tin tuyên truyền chuyên đề

*Chuyên đề 1:  Lịch sử, ý nghĩa

Ngày 15/7/1950, theo Chỉ thị của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập Đội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác Trung ương đầu tiên tại núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với 225 đội viên để phục vụ Chiến dịch Biên giới.

Xem chi tiết tại: https://www.qdnd.vn/tu-lieu-ho-so/ngay-nay-nam-xua/ngay-15-7-1950-ngay-truyen-thong-luc-luong-thanh-nien-xung-phong-699648

*Chuyên đề 2:  76 năm Ngày Thương Binh liệt sỹ 27/7

Hoàn cảnh ra đời của Ngày Thương binh Liệt sỹ

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “.... thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, chiến sỹ đã ngã xuống, hy sinh một phần xương máu trên các chiến trường. Với truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sĩ và đồng bào đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh.

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn ra đời ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên), rồi đến Hà Nội và một số địa phương khác... Sau đó ít lâu được đổi thành Hội giúp binh sĩ bị thương. Ở Trung ương có Tổng Hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch danh dự của Tổng Hội.

Ngày 28-5-1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội để kêu gọi mọi người gia nhập Hội và hăng hái giúp đỡ các chiến sỹ bị thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự. 

Ngày 17-11-1946, cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam đã tổ chức lễ xung phong “Mùa đông binh sỹ”, mở đầu cuộc vận động “Mùa đông binh sỹ” trong cả nước để giúp chiến sỹ trong mùa đông giá rét. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự buổi lễ và Người đã cởi chiếc áo đang mặc để tặng binh sỹ.

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 19-12-1946, theo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Số người bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên, đời sống của chiến sỹ, nhất là những chiến sỹ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Trước tình hình trên, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều quyết định với những chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sỹ, góp phần ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ.

Ngày 16-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL, quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sỹ đối với cuộc kháng chiến và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ.

Tháng 6-1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đoàn thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ (Bắc Thái) để bàn về công tác thương binh, liệt sỹ và thực hiện Chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn một ngày nào đó làm ngày Thương binh Liệt sỹ. Tại cuộc họp này các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 là ngày “Thương binh toàn quốc”. Từ đó hàng năm cứ vào dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gửi thư, quà thăm hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ. Đặc biệt, từ sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác thương binh, liệt sỹ. 

Từ tháng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-TW ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27 tháng 7 hằng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” của cả nước.

Mỗi năm cứ đến “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” nhất là vào dịp kỷ niệm năm tròn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ

          Ngày Thương binh Liệt sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc, đó là: Truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, thương binh và người có công; khẳng định sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng

Nguồn: http://huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=1292&Group=219&NID=8034&lich-su-y-nghia-cua-ngay-thuong-binh-liet-sy-27-7

          *Chuyên đề 3: Phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, tại Hội nghị sợ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. (Xem chi tiết tại đây) 

          V. Tuyên truyền trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2023

          - Công văn số: 523 - CV/TĐTN-BTG, ngày 01/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 (Xem chi tiết tại đây);

          - Kế hoạch số: 57 - KH/TĐTN-TCKT, ngày 17/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Xem chi tiết tại đây);

          - Chỉ thị số: 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh (Xem chi tiết tại đây);

          - Quyết định số: 385/QĐ-UBND, ngày 01/7/2022 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về Quyết định ban hành Danh mục các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Xem chi tiết tại đây);

          VI. Tuyên truyền Chuyển đổi số

          Tài liệu: Vai trò của thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyện chuyển đổi số (Xem chi tiết tại đây).

          Bài giảng: Tổ chức Đoàn làm gì để hỗ trợ thanh niên Chuyển đổi số? (Xem chi tiết tại đây).

VII. Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023

- Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân;

- Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023;

- Quy định mới về tinh giản biên chế;

- Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô;

- Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023;

- Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong từ 1/7;

Nguồn: https://baochinhphu.vn/mot-so-chinh-sach-moi-cua-chinh-phu-co-hieu-luc-tu-thang-7-2023-102230703110310223.htm

VIII. Các văn bản tuyên truyền

- Kế hoạch số: 2113-/KH-SYT, ngày 04/07/2023 của Sở Y tế về việc Kế hoạch Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Dân số thế giới năm 2023. (Xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số: 334 – BC/BTGTU, ngày 27/06/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Báo cáo tình dư luận xã hội và hoạt động báo cáo. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 1804 -CV/BTGTU, ngày 27/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2023. (Xem chi tiết tại đây)

 - Công văn số: 965- CV/TU, ngày 19/6/2023 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ. (Xem chi tiết tại đây)

            - Công văn số: 1164/STP-XDKTr&PBPL, ngày 07/7/2023 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2023. (Xem chi tiết tại đây)

            - Công văn số: 1812-CV/BTGTU, ngày 06/7/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Xem chi tiết tại đây)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: