A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 05/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.

* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 5/2023 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:
1/ Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề toàn khoá “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và Chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, nhân rộng các tập thể, gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
2/ Tuyên truyền một số chỉ thị, nghị quyết: Quy định số 776-QĐ/TU, ngày 16-01-2023 về quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27-02-2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng hiện nay; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07-10-2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Quy định số 100-QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28-02-2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản; Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28-02-2023 của Bộ Chính trị về “định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 03-4-2023 thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12-12-2022 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”; Quy định số 15/2023/QĐ-UBND, ngày 07-4-2023 về khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum; công tác phối hợp nắm tình hình, phản ánh kịp thời về đời sống nhân dân tại các vùng đang bị thiệt hại bởi thiên tai để thông tin đến cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác cứu trợ, không để người dân bị đói, bị thiếu nước sinh hoạt; tuyên truyền thường xuyên các biện pháp phòng, chống cháy rừng, dịch bệnh.

3/ Nâng cao công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tuyên truyền thường xuyên về công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...
4/ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ Tư, năm 2022-2023; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III - năm 2023. Tiếp tục tuyên truyền những điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2023-2024

Các ngày kỷ niệm trong tháng 5:

- 01/5: Ngày Quốc tế Lao động.

- 03/5: Ngày Tự do Báo chí thế giới.

- 07/5: Ngày chiến thắng Điện Biên phủ.

- 14/5: Ngày của mẹ.

- 15/5: Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- 15/5: Ngày Quốc tế gia đình.

- 19/5: Ngày sinh của Chỉ tịch Hồ Chí Minh.

- 31/5: Ngày Thế giới không thuốc lá

II. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chi Minh

1. Chuyên đề toàn khóa (triển khai học tập thường xuyên). (Xem chi tiết tại đây)

2. Chuyên đề năm 2023

- Chuyên đề của TW: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. (Xem chi tiết tại đây)

- Chuyên đề của tỉnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. (Xem chi tiết tại đây)

III. Quán triệt Nghị quyết, văn bản của Đảng, Đoàn, Nhà nước

Đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các văn bản:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

IV. Thông tin tuyên truyền chuyên đề

          *Chuyên đề 1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. (Xem chi tiết tại đây) 

*Chuyên đề 2:  Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế lao động 1/5

Hàng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đây là 1 thời điểm lịch sử mang ý nghĩa trọng đại ở Việt Nam và thế giới. Ngày Quốc tế Lao động 1/5 biểu dương lực lượng lao động, đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội.

Ngày Quốc tế Lao động hay ngày 1 tháng 5 là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động.

Nguồn: Tuyengiao.vn

Link nội dung: https://bom.so/1Zo9pg

 

*Chuyên đề 3:  Lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng nước ta phát triển mạnh mẽ. Nơi nào có chi bộ Đảng và tổ chức Đoàn thì nơi đó có tổ chức Đội Thiếu nhi hoạt động giúp cách mạng. Trong phong trào công nông (1930-1931), tại các chi bộ ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình đã tập hợp được nhiều đội viên thiếu niên cách mạng sinh hoạt trong các đội Đồng Tử quân. Trong các đội Đồng Tử quân có những đội viên gan dạ nhạnh nhẹn được giao nhiệm vụ liên lạc, đưa thư từ, rải truyền đơn. Hai đội viên Trần Quốc Việt và Nguyễn Tư Năm đã có sáng kiến kẹp tờ truyền đơn vào tên tre, dùng cung bắn vào đồn lính ở Dương Liễu. Lợi dụng đêm tối, hai bạn nhỏ bò tới gần đồn rồi bắn truyền đơn vào, khiến cho tinh thần quân lính xôn xao, có tên đã bỏ về. Tại Thái Bình, có một đội viên tên là Ba, con nhà nghèo, đã theo người lớn đi đấu tranh chống thuế vào cuối năm 1930. Ba bị địch bắt, bị đánh đập dã man vẫn nhất quyết không khai. Lúc ở tù không sợ hãi, còn dùng que, dùng mảng gạch non thay phấn để học chữ. Về sau, bọn giặc phải thả Ba về.

Trong phong trào Dân chủ (1936-1939), dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Dân chủ, nhiều tổ chức Hồng Nhi đoàn được thành lập ở một số tỉnh như Hà Đông, Nam Định, Hải Phòng....Nhiều đội viên hoạt động rất hăng hái trong các đội kịch, đội múa, đội ca nhạc, đội bóng... Tổ chức Đội Thiếu niên đã từng bước được hình thành.

Nguồn: nhathieunhitphcm.vn

Link nội dung: https://bom.so/wh4PQK

III. Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

- Công trình condotel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu;

- Từ 15/5/2023, Bộ Tài chính có cơ cấu tổ chức mới;

- Điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên;

- Tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa;

- Quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT;

- Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng giáo dục mầm non;

- Chi mua tin trong xử phạt vi phạm hành chính tối đa 50 triệu đồng/vụ việc;

- Tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

- Tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo

Nguồn: https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-4-2023-102230331170248159.htm

IV. Các văn bản tuyên truyền

- Công văn số: 1673-CV/BTGTU, ngày 25/04/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum về việc phổ biến, quán triệt CHỉ thị số 20-CT/TW của BBT và Kế hoạch số 90-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 1664 – CV/BTGTU, ngày 24/04/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 834 – CV/TWĐTN-BTG, ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. (Xem chi tiết tại đây)

 - Công văn số: 774 - CV/TWĐTN-BTG, ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2023 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 761 - CV/TWĐTN-KHCN, ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2023 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 734/STTTT-TTBCXB, ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Sở Thông tin và truyển thông về việc Hướng dân tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết tại đây)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: