A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 02/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.

          * Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng. Trong đó, cần tập trung:
          1/ Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/2/2023). Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023). Trong đó, tập trung tuyên truyền (i) về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; (ii) về những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; (iii) khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua. Tuyên truyền những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

          2/ Tuyên truyền: (i) Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 31-KL/TW, ngày 07/3/2022 của Bộ Chính trị “về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô-xít-alumin-nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; (ii) Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030"; (iii) Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy khóa XVI “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,  xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023”; (iv) Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 “về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

          3/ Thông tin về các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người nghèo, gia đình chính sách và các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng, chống các thủ đoạn, hoạt động trộm cắp, lừa đảo; phê phán các hành vi tiêu cực, không lành mạnh trong dịp Tết và mùa lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

          Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết 38/NQ/CP ngày 17/03/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện số 05/CQQ-TTg ngày 8/01/2023 về tăng cường phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.

Các ngày kỷ niệm trong tháng 2:

- 03/02: 93 Năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 07/02: Ngày Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn.

- 09/02: Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

- 17/02: 44 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

- 27/02: 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

II. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chi Minh

Chuyên đề toàn khóa (triển khai học tập thường xuyên). (Xem chi tiết tại đây)

III. Quán triệt Nghị quyết, văn bản của Đảng, Đoàn, Nhà nước

Đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các văn bản sau (Hoàn thành trong tháng 02/2023):

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

           - Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06-10-2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. (Xem chi tiết tại đây)

- Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị “về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. (Xem chi tiết tại đây)

IV. Thông tin tuyên truyền chuyên đề

1. Chuyên đề 1:  Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. (Xem chi tiết tại đây)

2. Chuyên đề 2: (Tổng hợp) Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện, hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. (Xem chi tiết tại đây)

3. Chuyên đề 3: Hướng tới Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh, các hoạt động chuẩn bị và tuyên truyền đã và đang bám sát Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 29-7-2022 của Tỉnh uỷ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (09/02/1913 - 09/02/2023).

Đến nay, các cơ quan liên quan và các địa phương đã triển khai công tác thông tin tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan đường phố; các nội dung, hình thức tuyên truyền được thực hiện theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện kịch bản Chương trình nghệ thuật “Đi về phía mặt trời”; ma-két sân khấu nghệ thuật, triển khai các thủ tục thông báo theo quy định của pháp luật. Hiện, một số hoạt động đã được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch, như: Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”; Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022; Hội chợ Công Thương và giới thiệu sản phẩm OCOP - Kon Tum 2022; Hoạt động về nguồn do Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức.

Phát biểu tại buổi họp mới đây của Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị thời gian tới, các đơn vị liên quan đến Lễ kỷ niệm cần cố gắng hơn nữa trong công tác chuẩn bị theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Trong đó, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Lễ kỷ niệm, về truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Kon Tum; những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong những năm qua bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

*[INFORGRAPHIC] Kết quả đợt thi đua cao điểm 110 ngày tuổi trẻ Kon Tum thi đua chào mừng thành công Đại hội Đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum:

III. Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

- Quy định mới về xuất xứ hàng hóa;

- Quý định miễn tiền sử dụng đất cho người có công;

- Chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng;

- Đánh giá học viên giáo dục thường xuyên đảm bảo toàn diện, chính xác;

- Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo;

- Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục;

- Khám sức khỏe cho sinh viên ít nhất 1 lần/năm học;

- Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng;

- 4 hình thức xử lý thức phẩm không bảo đảm an toàn sau thu hồi;

- Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản 5,7 triệu đồng/lần/

Nguồn: https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-2-2022-102220128143702941.htm

IV. Các văn bản tuyên truyền

- Công văn số: 112/DTP-HĐPH, ngày 18/01/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai; triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 89/STP-XDKTr&PBPL, ngày 13/01/2023 cuả Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2023. (Xem chi tiết tại đây)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: