A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Học tập lý luận chính trị phải là việc làm thường xuyên của cán bộ Đoàn

Để việc học tập lý luận chính trị trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ Đoàn, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân mỗi cán bộ, cần sự quan tâm, triển khai từ nhiều phía trong toàn bộ hệ thống chính trị.

alt

Để việc học tập lý luận chính trị trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ Đoàn, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân mỗi cán bộ, cần sự quan tâm, triển khai từ nhiều phía trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Học tập lý luận chính trị là một việc làm cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của con người. Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất cán bộ nói chung và cán bộ trẻ nói riêng. V.I.Lênin từng nói: “Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”. Bác Hồ cũng chỉ ra rằng: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế...

alt

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trong việc học tập lý luận chính trị của cán bộ đoàn các cấp, qua đó nâng cao chất lượng về tư tưởng chính trị cán bộ đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ đoàn thuộc Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn và chi đoàn trên địa bàn dân cư. Bám sát Kế hoạch số 76-KH/TĐTN-TCKT, ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn giai đoạn 2018 – 2022; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Thông báo số 175-TB/TĐTN-TCKT, ngày 24/10/2019 về Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn năm 2019. Theo đó, 15 Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã thực hiện kiểm tra, đánh giá LLCT với Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT cấp huyện; 102 Đoàn xã, phường thị trấn đã  thực hiện kiểm tra, đánh giá LLCT với Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT cấp xã.

alt

Thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị của cán bộ trẻ tại các địa phương, đơn vị đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên. Ðội ngũ cán bộ trẻ có bước phát triển về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc, để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc công việc được giao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

Thời gian tới, để công tác giáo dục lý tưởng, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trở thành việc làm thường xuyên trong từng suy nghĩ, từng nhịp thở của mỗi đoàn viên, mỗi Thanh niên, mỗi người cán bộ trẻ không chỉ cần sự nỗ lực của mỗi thanh niên và mỗi tổ chức Đoàn cần tăng cường giáo dục chính trị cho thế hệ cán bộ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của đoàn thể và toàn xã hội. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với thế hệ cán bộ trẻ, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, nhất là ở các thành phố lớn và địa bàn nhạy cảm - đồng chí Nguyễn Bảo Tân - Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra nói.

Y Việt Sa


Nguồn: www.tuoitrekontum.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: