A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

 

QUY CHẾ CUỘC THI

 Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26- 11- 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
- Kế hoạch số 111 - KH/BTGTU ngày 17-01-2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi); Quyết định số 141- QĐ/BTGTU ngày 27-02-2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi;
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (Công văn số 5529-CV/VPTU ngày 17-3- 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy) về việc tổ chức phát động Cuộc thi;
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo phát động Cuộc thi như sau:
1. Đối tượng dự thi
Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum (trừ thành phần tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi và cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
2. Hình thức thi
 Cuộc thi được thực hiện bằng 02 hình thức:
- Thi viết;
- Thi trắc nghiệm hàng tháng trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn Kon Tum;
Mỗi người dự thi có thể tham gia cả hai hình thức thi trên.
3. Thời gian thi trắc nghiệm và nộp bài dự thi viết
- Thời gian thi trắc nghiệm trong bắt đầu từ ngày 01-5-2020 đến hết ngày 31-8-2020. Tổng số câu hỏi 80 câu/4 tháng (20 câu/ tháng/ bài thi).
- Thời gian nộp bài dự thi viết: Hạn cuối cùng nộp bài thi viết là ngày 01-8-2020Tổng số câu hỏi tự luận là 8 câu.
Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tìm hiểu và nhận thức sâu sắc quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum trong suốt  90 năm qua; góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Trước tình hình dịch Covid-19 có những diến biến phức tạp, Ban Tổ chức Cuộc thi không tổ chức Lễ phát động tập trung như trong Kế hoạch số 111 - KH/BTGTU ngày 17-01-2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra. Để Cuộc thi lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo thí sinh tham gia, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các địa phương, đơn vị bằng các hình thức phù hợp để thông báo, phát động, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.
Bắt đầu từ ngày 4-4-2020, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ đăng tải toàn bộ thông tin Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử www.tuyengiaokontum.org.vn và www.tuoitrekontum.org.vn.
Ban Tổ chức Cuộc thi gửi kèm Thông báo này Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm và đề thi tự luận để các địa phương, đơn vị thông báo, phát động, sao gửi đến các tổ chức chính trị- xã hội trực thuộc và thông tin rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, đề nghị truy cập vào trang www.tuyengiaokontum.org.vn hoặc www.tuoitrekontum.org.vn chuyên mục Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)”  để tải Quy chế Cuộc thi các văn bản, tài liệu liên quan.
Đề nghị Báo Kon Tum, Đài Phát thanh- truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thiết lập chuyên mục Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)” để đăng, phát thông tin về Cuộc thi, huy động đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, tham gia.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Lê Thị Kim Đơn đã ký.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Nguồn: www.tuoitrekontum.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: