A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra 02 chuyên đề: thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2022 và triển khai thu, nộp, quản lý và sử dụng Đoàn phí

Trên cơ sở Hướng dẫn số 24-HD/UBKT ngày 25/01/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 25-KH/UBKT, ngày 22/02/2021 của Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra.

Theo đó, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh đoàn thực hiện kiểm tra tại 08 Đoàn xã, thị trấn và 04 Huyện Thành đoàn (Huyện đoàn Đăk Tô, Huyện đoàn Kon Plong, Huyện đoàn Tu Mơ Rông, Huyện đoàn Kon Rẫy) với 02 chuyên đề: Kiểm tra chuyên đề về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TĐTN-TCKT ngày 01/10/2019 của BTV Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2022. Kiểm tra chuyên đề về việc triển khai thu, nộp, quản lý và sử dụng Đoàn phí theo Hướng dẫn số 31-HD/TWĐTN-BKT, ngày 13/5/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Trên cơ sở kết quả họp đoàn kiểm tra chuyên đề của UBKT, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã ban hành Thông báo số 28-TB/UBKT, ngày 12/7/2021 về kết quả kiểm tra chuyên đề về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TĐTN-TCKT ngày 01/10/2019 của BTV Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2022 và Thông báo số 29-TB/UBKT, ngày 12/7/2021 về kết quả kiểm tra chuyên đề về việc triển khai thu, nộp, quản lý và sử dụng Đoàn phí theo Hướng dẫn số 31-HD/TWĐTN-BKT, ngày 13/5/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

CTV Bảo Tân - TH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: