A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát việc triển khai thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2022

Trên cơ sở Hướng dẫn số 24-HD/UBKT ngày 25/01/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 25-KH/UBKT, ngày 22/02/2021 của Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021. Theo đó,Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã triển khai giám sát chuyên đề việc thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TĐTN-TNNTCNĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2022, đối với Huyện đoàn Đăk Tô, Huyện đoàn Kon Plông, Huyện đoàn Tu Mơ Rông, Huyện đoàn Kon Rẫy và 08 Đoàn xã, thị trấn.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra.

Đoàn giám sát đã yêu cầu Huyện đoàn Đăk Tô, Huyện đoàn Kon Plông, Huyện đoàn Tu Mơ Rông, Huyện đoàn Kon Rẫy xây dựng báo cáo theo đề cương và chuẩn bị các nội dung triển khai giám sát; Đoàn giám sát và Huyện đoàn đã phối hợp triển khai giám sát chuyên đề đảm bảo đúng thời gian, thành phần, nội dung đề ra. Căn cứ kết quả giám sát, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã ban hành Thông báo số 31-TB/UBKT, ngày 04/10/2021 về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TĐTN-TNNTCNĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2022.

CTV Bảo Tân - TĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: