A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ TỈNH ĐOÀN NĂM 2020 (CHỦ TRƯƠNG 1+2)

Thực hiện Kế hoạch số 202-KH/TĐTN-TCKT, ngày 15/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức triển khai công tác xây dựng đoàn năm 2020; Công văn số 1639-CV/TĐTN-TCKT, ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn năm 2020; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai việc thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn, theo đó các ban chuyên môn Tỉnh đoàn căn cứ Chương trình số 09-CT/TĐTN-VP, ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, chương trình phối hợp của các Ban Chuyên môn, Đơn vị trực thuộc và Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, triển khai đăng ký nội dung đi cơ sở của cán bộ trong ban theo từng quý; Đồng thời, kết thúc đi cơ sở, cán bộ Tỉnh đoàn trách nhiệm báo cáo kết quả đi cơ sở về Ban Tổ chức Kiểm tra để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.Việc đăng ký, báo cáo kết quả nội dung đi cơ sở được ứng dụng công nghệ thông tin, cán bộ tỉnh đoàn sẽ đăng ký vào báo cáo vào bảng Google Sheets do Ban Tổ chức kiểm tra lập sẵn.

Kết quả thực hiện: Cán bộ Tỉnh đoàn thực hiện chế độ đi công tác cơ sở đảm bảo và chấp hành nghiêm tỷ trọng đi cơ sở của các nội dung phải đảm bảo yêu cầu là ít nhất 20% nội dung theo chuyên đề (12 lần/60 lần) và ít nhất 40% nội dung là dự sinh hoạt chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cấp huyện, cấp cơ sở, dự sinh hoạt chi đoàn (24 lần/60 lần).

- Tổng số công chức, viên chức Tỉnh đoàn: 33 đồng chí. 

- Số lượng công chức, viên chức thực hiện chế độ đi công tác cơ sở: 25 đồng chí.

- Số lượng công chức, viên chức không thực hiện chế độ đi công tác cơ sở: 08 đồng chí, cụ thể:

+ Cán bộ được cử đi học tập dài hạn: 02 đồng chí (Học cao cấp LLCT tập trung tại Đà Nẵng).

+ Cán bộ nữ đang trong thời gian thai sản: 03 đồng chí.

+ Cán bộ không trực tiếp làm công tác đoàn, hội, đội phong trào thanh thiếu nhi: 03 đồng chí (02 Kế toán, 01 Công vụ).

- Số đồng chí thực hiện đảm bảo chế độ đi công tác cơ sở: 25/25 đồng chí, cụ thể:

+ Bí thư: 69 ngày đi cơ sở.

+ Phó Bí thư: 01 đồng, 87 ngày đi cơ sở.

+ Trưởng Ban và tương đương: 06 đồng chí, 445 ngày.

+ Phó Ban và tương đương: 07 đồng chí, 638 ngày.

+ Chuyên viên: 10 đồng chí, 675 ngày.

Đ/c Xiêng Thanh Phúc - Tỉnh ủy viên, UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia trồng cây tại Kon Rẫy

 

Đoàn công tác Tỉnh đoàn Kon Tum thăm tặng quà tại xã Đăk Ruồng

 

Đoàn công tác Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei

 

Đoàn công tác Tỉnh đoàn Kon Tum thăm, tặng quà cho Đội thanh niên xung kích các huyện Đăk Tô, Đăk Hà

Nguồn: www.tuoitrekontum.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: