A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Glei: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo

Ngày 14/6/2020, tại Hội trường Khối Mặt trận và Đoàn thể, BTV Huyện đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo. Tham dự Hội nghị có Thường trực Huyện đoàn cùng hơn 30 cán bộ Đoàn, Hội cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Nghệ - Phó Trưởng phòng Nội vụ đã truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020. Công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần phòng, chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Cùng với đó, đội ngũ đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt, vận động nhân dân bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Nội dung truyền tải giúp đoàn viên, thanh niên tôn giáo hiểu rõ hơn đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời đoàn viên, hội viên, thanh niên tín đồ tôn giáo phải nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất của Tổ quốc thông qua việc thực hiện tốt các chính sách kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào công giáo. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho các cán bộ Đoàn, Hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

CTV Vũ Triều - TH


Nguồn: www.tuoitrekontum.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: