A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thế giới hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Bác

1. Cuộc đời của Người là một tấm gương sáng chói những phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả nhất. Hiếm có một nhà lãnh đạo nào trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt, bình tĩnh, gan dạ, quên mình, kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy. Chưa bao giờ trên một mảnh đất hẹp như vậy, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy lại diễn ra một cuộc chiến đấu có tính chất quyết định vì loài người như cuộc chiến đấu mà đồng chí Hồ Chí Minh đã tiến hành để chống đế quốc Mỹ và tay sai của chúng ở Việt Nam, chiến luỹ bất khả xâm phạm của cuộc đấu tranh cách mạng trên toàn thế giới và tấm gương cao cả về hy sinh, về khí phách anh hùng và danh dự.

Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt và vì vậy đồng chí như vẫn còn tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam đến chiến thắng hoàn toàn và cuối cùng, chiến thắng này đã tới gần.

(Phiđen Caxtơrô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba)

2. Đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ và là một nhà tư tưởng mácxít - lêninnít vĩ đại của thế giới.

Đồng chí Hồ Chí Minh là con người cần thiết xuất hiện đúng lúc, đúng yêu cầu của lịch sử, với những tư tưởng và ý kiến đúng. Chính vì vậy mà đồng chí làm ra lịch sử.

Đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ thế giới vào lúc lịch sử loài người đang ở bước ngoặt có tính chất cách mạng nhất. Đồng chí là một nhà kiến trúc và tạo hình làm nên quá trình cách mạng thế giới. Người am hiểu một cách vô cùng sáng suốt phương hướng và mục tiêu của quá trình đó. Người biết rõ động lực và sức mạnh của nó.

...

Đối với đồng chí Hồ Chí Minh, những dòng nước chắn ngang nhau hay chảy ngược chiều thật sự trong cuộc sống chính là giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, giữa giai cấp tư bản và giai cấp công nhân, giữa chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng chống đế quốc.

(Đồng chí Gớthôn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ)

3. Cuộc đời đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi là ngọn đèn pha sáng ngời đối với những người cộng sản ở tất cả mọi nơi. Người đã khắc phục mọi khó khăn, trở ngại, xây dựng nên một phong trào cộng sản mạnh mẽ ở Đông Dương, tập hợp nhân dân xung quanh Đảng, giáo dục nhân dân tinh thần không sợ sức mạnh của đế quốc và dũng khí tiến hành cuộc chiến đấu liên tục chống đế quốc cho đến khi giành được thắng lợi, giáo dục nhân dân tinh thần yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế chân chính, và bằng sự hy sinh tận tụy hoàn toàn của Người vì sự nghiệp của nhân dân, Người và Đảng đã được nhân dân yêu mến, tin tưởng và kính trọng…

(Puxpa Lan, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nêpan)

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sỹ kiên cường và lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latinh.

...

Sự nghiệp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp cho Tổ quốc Việt Nam và cho phong trào cách mạng thế giới là vô cùng to lớn.

(Hoàng thân Xuphanuvông, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào)

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử các dân tộc Đông Dương và tất cả các dân tộc Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latinh như là tượng trưng cho cuộc đấu tranh yêu nước giành độc lập dân tộc.

Được nhân dân kính mến, được các bạn hữu khâm phục, được kẻ thù tôn trọng, Người là một trong những nhân vật hoạt động chính trị và là lãnh tụ nhân dân cao quý nhất của thế kỷ này.

(Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc Campuchia)

6. Đồng chí Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời tuyệt vời và toàn bộ tài năng của người chiến sỹ cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh vì tương lai xán lạn của nhân dân mình, vì thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin.

...

Nghị lực lớn lao, ý chí sắt đá, lòng dũng cảm và kiên cường, đức tính giản dị và nhân đạo của đồng chí Hồ Chí Minh làm cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Liên Xô, những người cộng sản và tiến bộ trên thế giới hết sức yêu mến và kính trọng đồng chí.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô)

7. Việc qua đời của người chiến sỹ xuất sắc Hồ Chí Minh là một tổn thất to lớn của tất cả các dân tộc đang đấu tranh cho tự do và độc lập. Cuộc đời đấu tranh của vị lãnh tụ anh hùng Hồ Chí Minh là một tấm gương sinh động đối với chúng tôi.

(Yátxe Araphát, Chủ tịch tổ chức giải phóng Palextin)

8. Sự nghiệp đấu tranh kiên cường và những đóng góp vô giá của Người cho chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc và hòa bình sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tất cả mọi người.

(Tômômi Narita, Chủ tịch Đảng Xã hội Nhật Bản)

9. Đồng chí Hồ Chí Minh, con người vĩ đại đã hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc mình, vì sự nghiệp giải phóng, tiến bộ và hòa bình của mọi người trên khắp nơi trên thế giới, sẽ sống mãi, bất diệt trong tâm trí của loài người qua hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, như tượng trưng cao nhất của lòng hy sinh tận tụy và khí phách đấu tranh kiên cường.

(Bộ Chỉ huy toàn quốc Đảng Xã hội phục hưng ARập)

10. Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính mến của nhân dân Việt Nam anh em và Đảng Lao động Việt Nam, nhà hoạt động xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người chiến sỹ kiên cường chống áp bức và bóc lột của bọn tư bản, chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Anbani, Đoàn Chủ tịch Quốc hội nhân dân nước Cộng hòa nhân dân Anbani, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà nhân dân Anbani)

11. Hồ Chí Minh đã hiến dâng tất cả đời mình cho cuộc đấu tranh của phong trào cách mạng và cộng sản quốc tế chống ách thực dân và chủ nghĩa đế quốc vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xã hội của Việt Nam và của các dân tộc bị nô dịch khác.

(Vlađixláp Gômunca, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan)

12. Tinh thần tận tụy quên mình của đồng chí Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam tiếp tục là ngọn cờ của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là tấm gương sáng ngời đối với các dân tộc đang đấu tranh để tự giải phóng.

Nguồn: http://tinhdoanhungyen.org.vn/theo-dau-chan-bac/Th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20v%E1%

BB%81%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh.html


Nguồn: www.tuoitrekontum.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: