HUyện đoàn Đăk Hà tổ chức chương trình “Áo xanh hành động”

Ngày 25/3/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đăk Hà tổ chức đợt vận động kinh phí, nguyên vật liệu triển khai chương trình “Áo xanh hành động” đến TCCS Đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện đoàn Đăk Hà nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

 

Theo đó, chương trình được triển khai đầu tiên trong việc vận động tại Ban Thường vụ Huyện đoàn, mỗi đồng chí cán bộ Đoàn tự nguyện đóng góp kinh phí ít nhất 10.000 đồng. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn kêu gọi vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân cùng tất cả các TCCS Đoàn, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân ai có kinh phí ủng hộ kinh phí (hoặc nhắn tin CV n gửi 1407), ai có nguyên vật liệu góp nguyên vật liệu, ai có công thì góp công để cùng nhau sản xuất khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tặng miễn phí đến bà con nhân dân và các đơn vị đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

 

Qua đó, Chương trình triển khai vận động đầu tiên tại Ban Thường vụ Huyện đoàn với số tiền 1.000.000 đồng.

CTV Quốc Mạnh - TH

Nguồn: www.tuoitrekontum.org.vn
Thư viện ảnh