A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tuyên truyền, quán triệt học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, 04 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên huyện Đăk Glei năm 2023

Chiều ngày 05/3/2023, Huyện đoàn Đăk Glei tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tuyên truyền, quán triệt học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, 04 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên năm 2023 cho 30 ĐVTN trên địa bàn huyện.

Không có mô tả ảnh.
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa những chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, triển khai đồng loạt, hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác; Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập Nghị quyết đối với cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên, đồng thời giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn chuyên trách các địa phương, đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 để từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả, thực chất.

Không có mô tả ảnh.
ĐVTN tham gia Hội nghị.

Việc học tập góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xây dựng nền tảng tư tưởng, định hướng chính trị, tăng cường trình độ Lý luận Chính trị cho lực lượng Đoàn viên vững về chính trị, kiên định về lý tưởng, bình tĩnh trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đối mới đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.

Đặng Thịnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: