TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 08/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… chi đoàn lựa chọn nội dung ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 07/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… chi đoàn lựa chọn nội dung ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 06/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 05/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 04/2023

 I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 03/2023

           I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng…cấp ủy, chi bộ lựa ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 02/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.          * Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng. Trong đó, cần tập ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng…. Trong đó, cần tập trung:1/ ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12/2022

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng…cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2022

          I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… chi đoàn lựa chọn ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2022

 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁCTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊNVÀ CÔNG TÁC THANH NIÊNTừ năm 1925, trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh đặt vấn đề phải xây dựng một tổ chức thanh niên cộng sản ở Việt Nam. Sau một thời gian do Người trực tiếp ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2022

KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG(19/8/1945 – 19/8/2021)QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(02/9/1945 – 02/9/2021) Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lậpLà một áng văn lập quốc ngắn gọn, súc tích, Tuyên ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2022

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHThấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng Sinh mệnh của Đảng, sự thành bại của cách mạng có quan hệ trực tiếp với hoạt động tư tưởng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5/2022

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁCTrong sự nghiệp hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến giai cấp công nhân như là động lực mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tiến bộ. Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 04/2022

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC1. Câu chuyện kể về Bác: BÁC HỒ VỚI BỘ ĐỘI Ở ĐỀN HÙNG- Các chú có mệt không? Mọi người đáp ran: - Thưa Bác, không ạ! Theo hiệu của Bác, tất cả cán bộ chiến sĩ đều nhất loạt ngồi xuống bậc thềm, vây quanh lấy Bác. Mở đầu ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 03/2022

 KỶ NIỆM 91 NĂMNGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH(26/03/1931 – 26/03/2022) ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHCHẶNG ĐƯỜNG 91 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng và Bác Hồ đã nhận thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 02/2022

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH BÁC CÒN KHỎE BÁC CÒN ĐI ĐƯỢCCó một số người có ngôi cao, chức cả, sống  trong sự trọng vọng, chiều chuộng của mọi người, thường xuyên được hưởng sự ưu đãi đặc biệt, lâu dần cũng quen đi mà ...
Thư viện ảnh