A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu Thông tư số 11/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ.

 

Theo Thông tư, vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. 

Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.Thông tư có 7 điều và kèm theo 05 phụ lục:

- Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ;

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ nạch chuyên viên cao cấp;

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ nạch chuyên viên chính;

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ nạch chuyên viên;

- Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ;

Thông tư nêu rõ danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ gồm 07 lĩnh vực: Lĩnh vực tổ chức bộ máy; Lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực; Lĩnh vực địa giới hành chính; Lĩnh vực cải cách hành chính; Lĩnh vực thi đua, khen thưởng; Lĩnh vực quản lý tín ngưỡng, tôn giáo; Lĩnh vực quản lý văn thư, lưu trữ.

Mỗi lĩnh vực có 03 vị trí việc làm tương ứng ngạch công chức: Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính và Chuyên viên. Trong đó, đối với cấp tỉnh, vị trí việc làm đối với công chức ngành nội vụ giữ ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Đối với cấp huyện vị trí việc làm đối với công chức ngành nội vụ chỉ giữ ngạch chuyên viên.

Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này này thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Đính kèm Thông tư số 11/2022/TT-BNV

Nguồn: Báo pháp luật - ĐT

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: