A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề cương phổ biến pháp luật quý II năm 2024

Ngày 08 tháng 5 năm 2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 874/STP-HĐPH về việc cung cấp Đề cương phổ biến pháp luật quý II năm 2024.

Để đảm bảo đầy đủ nguồn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giới thiệu những nội dung trên tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn tổ chức thực hiện một số nội dung như:

Một là, nghiên cứu, lựa chọn và sử dụng Đề cương phổ biến pháp luật quý II năm làm tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Hai là, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin nội dung cơ bản của các Luật nêu trên; đồng thời, tiếp tục chú trọng phổ biến, quán triệt các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 theo chỉ đạo tại Công văn số 425/UBND-NC ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 474/STP-HĐPH ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng phối hợp tỉnh bằng hình thức phù hợp tới các nhóm đối tượng, địa bàn quản lý. Chỉ đạo đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện thuộc cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến các nội dung nêu trên tới cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Ba là, chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cung cấp, thông tin các tập Đề cương trên tới 100% công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn; đề nghị công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, Tuyên truyền viên pháp luật tích cực, chủ động phối hợp với các bộ phận có liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung trên tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý.

Nguồn: Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: