Tu sửa cầu treo dân sinh

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong tháng 12/2021 Đoàn xã Măng Bút đã huy động hơn 20 ĐVTN phối hợp với bà con nhân dân tiến hành tu sửa cầu treo, gia cố và làm mới mặt cầu nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại, sinh hoạt ...