A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

BỘ CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Kon Tum (Chi bộ binh) được thành lập vào thời gian nào? Do ai tổ chức thành lập? Nêu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh?
Câu 2: Bối cảnh lịch sử và diễn biến cuộc khởi nghĩa giành chính trong cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại tỉnh Kon Tum ? Quá trình thành lập, củng cố chính quyền, mặt trận, đoàn thể và tổ chức Đảng tại tỉnh Kon Tum từ tháng 8 đến tháng 12 năm 1945 ?
Câu 3:  Nêu bối cảnh lịch sử, vai trò, ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Kon Tum năm 1946?
Câu 4: Trình bày diễn biến, ý nghĩa của sự kiện giải phóng thị xã Kon Tum và toàn tỉnh năm 1954 ?
Câu 5: Chủ trương, giải pháp của Tỉnh ủy Kon Tum lãnh đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ? Kết quả các đợt tiến công trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ?
Câu 6: Hãy cho biết sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Kon Tum trong chiến dịch Xuân - Hè năm 1972 ? Ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Bắc Tây Nguyên Xuân - Hè năm 1972 ?
Câu 7:  Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã đề ra những chủ trương, chính sách gì để thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ? Những kết quả bước đầu sau 5 năm thực hiện (1986-1991) ?
Câu 8: Cảm nghĩ của bạn về truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Kon Tum ? Bạn có đề xuất giải pháp gì để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong tình hình mới hiện nay?


Nguồn: www.tuoitrekontum.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: