Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022- 2027

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến với từng đoàn viên, thanh niên.Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn, phát huy tinh ...

Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đoàn viên, thanh niên năm 2021

 BẮT ĐẦU LÀM BÀI THI  THỂ LỆ HỘI THITìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đoàn viên, thanh niên năm 2021--------------------1. Nội dung câu hỏi: Tập ...

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Bộ câu hỏi trắc nghiệm(gồm 80 câu) được gửi kèm theo Thông báo số 08 - TB/ BTCCT, ngày 03-4-2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ tỉnh. BBT đăng tải toàn bộ các câu hỏi để bạn đọc tiện theo dõi, tham gia.I. Giai ...

BỘ CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Kon Tum (Chi bộ binh) được thành lập vào thời gian nào? Do ai tổ chức thành lập? Nêu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh?Câu 2: Bối cảnh lịch sử và diễn biến cuộc ...

`

THÔNG TIN CUỘC THI   BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆMBỘ ĐỀ TỰ LUẬNTHI TRẮC NGHIỆM  QUY CHẾ CUỘC THI Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26- 11- 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần ...
Thư viện ảnh