Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
04/12/2023
Chào cờ đầu tháng; trao Quyết định Công tác cán bộ và giao ban.
Hội trường Tầng 3 tỉnh đoàn Tập thể Thường trực và cán bộ cơ quan
Từ ngày 04-05/12/2023: Họp giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 Cụm Tây Nguyên
Tỉnh Đăk Lắk Đ/c Sa, Luân, Uyên.
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII (1 ngày)
Hội trường Ngọc Linh Tập thể Thường trực
Thứ Ba
05/12/2023
Hội nghị chi bộ đánh giá xếp loại cuối năm năm 2023
Hội trường Tầng 3 tỉnh đoàn Các đ/c Đảng viên chi bộ
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Hội trường Tỉnh uỷ (tầng 5, trụ sở Tỉnh uỷ, 67 Bà Triệu, TP.Kon Tum) Đ/c Mạnh
Giao ban Cụm thi đua số 01 của Tỉnh đoàn
Giao ban Cụm thi đua số 01 của Tỉnh đoàn Đ/c Tân, Tâm, Huệ, Thịnh
Thứ Năm
07/12/2023
Dự Hội thi Ẩm thực dược liệu – Tinh hoa núi rừng Ngọc Linh
Quảng trường trung tâm huyện Tu Mơ Rông Thường trực
Thứ Sáu
08/12/2023
Từ ngày 08-09/12: Tham gia Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023(Cụm thi đua số 2)
Hội trường Khối Mặt trận và các đoàn thể huyện Kon Plong Đ/c Mạnh,Luân,Uyên.
Video clip
Thư viện ảnh