Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
23/05/2022
8h00: Tổ chức hướng dẫn phần mềm quản lý đoàn viên
Hội trường lầu 2 Đ/c Phúc, Lãnh đạo các đơn vị
Thứ Ba
24/05/2022
8h00: Dự làm việc trực tuyến giữa Thường trực TU với Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông
Hội trường BTV TU Đ/c Phúc
7h00: Tổ chức Ngôi nhà tuổi thơ cho Trường TH Trần Phú, Hành trình trải nghiệm.
Trường TH Trần Phú Trung tâm VHTTN
Thứ Tư
25/05/2022
14h00: Dự Lễ tổng kết năm học 2021-2022
Trường Nội trú Đ/c Xây
Thứ Năm
26/05/2022
7h30: Khai mạc Hội thao công đoàn viên chức
Nhà Văn hóa Lao động Lãnh đạo Công đoàn
8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh xoá bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh
Hội trường Ngọc Linh Đ/c Phúc
Thứ Sáu
27/05/2022
16h00: Bế mạc Hội thao công đoàn viên chức
Nhà Văn hóa LĐ Lãnh đạo Công đoàn