Chương trình Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030

Nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về tầm quan trọng, sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng hội nhập quốc tế. Trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi, sân chơi lành mạnh ...

Hội nghị tuyên truyền đối ngoại hướng tới kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao hướng tới kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2022)

Ngày 01  tháng 8  năm 2022 Ban Thường Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền đối ngoại hướng tới kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam- Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2022).

Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức hội nhập quốc tế về Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gắn với tìm hiểu quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba, Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Triều Tiên và Việt Nam – Liên Bang Nga”

Nhằm Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960 – 2020); Kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/01/1950 – 18/01/2020); Kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Triều ...
Thư viện ảnh