Ngày hội "Vì biên cương Tổ quốc", Chương trình "Tình nguyện mùa đông", "Xuân tình nguyện" gắn với phát động Cuộc thi "Tuyên truyền về Chủ quyền biển, đảo Việt Nam" năm 2020

Ngày hội "Vì biên cương Tổ quốc", Chương trình "Tình nguyện mùa đông", "Xuân tình nguyện" gắn với phát động Cuộc thi "Tuyên truyền về Chủ quyền biển, đảo Việt Nam" năm 2020

Ngày 19/12, Kon Tum tổ chức Ngày hội "Vì biên cương Tổ quốc", Chương trình "Tình nguyện mùa đông", "Xuân tình nguyện" gắn với phát động Cuộc thi "Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam" năm 2020.
Kết quả xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" năm 2019

Kết quả xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" năm 2019

Trên cơ sở Kế hoạch số 71-KH/TĐTN-TCKT, ngày 09/7/2018 về triển khai hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 120-KH/TĐTN-TCKT, ngày 13/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về ...
Phát động cuộc thi "Thanh niên với văn hóa giao thông"

Phát động cuộc thi "Thanh niên với văn hóa giao thông"

Ngày 26/10, tại Kon Tum, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban An toàn giao thông Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam tổ chức Ngày hội và phát động cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2019 với sự tham gia 1.700 đoàn viên, thanh ...