“Lá chắn” vững chắc ở cơ sở

Đến thời điểm này, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ta đang được thực hiện hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân. Trong “trận chiến” chống “giặc Covid-19” này, cùng với các lực ...

Ngày hội "Vì biên cương Tổ quốc", Chương trình "Tình nguyện mùa đông", "Xuân tình nguyện" gắn với phát động Cuộc thi "Tuyên truyền về Chủ quyền biển, đảo Việt Nam" năm 2020

Ngày 19/12, Kon Tum tổ chức Ngày hội "Vì biên cương Tổ quốc", Chương trình "Tình nguyện mùa đông", "Xuân tình nguyện" gắn với phát động Cuộc thi "Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam" năm 2020.