A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng

Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị luôn tìm cách chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn đó thế nào?

 

Xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang; Chống phá quá trình Đổi mới kinh tế của Đảng; Tung tin sai trái, bôi nhọ hình ảnh đất nước… Đó là những âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn đó thế nào? Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch bằng những giải pháp nào?

Những vấn đề này đã được đặt ra trong chương trình Tọa đàm "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" của Ban Thời sự với sự tham gia của các vị khách mời:

- GS. TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

- Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Bá Dương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng.

Xuyên tạc Điều 4 Hiến pháp 2013 và phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, Nhân dân ta lựa chọn và khẳng định trong các Văn kiện của Đảng từ mùa Xuân năm 1930 và đã được bổ sung, hoàn thiện qua các kỳ đại hội của Đảng.

Từ đó đến nay, trong suốt quá trình 90 năm Cách mạng Việt Nam, dù trải qua muôn ngàn cam go thử thách, có những lúc rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", thế nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã đi đến những thắng lợi to lớn, đi đến vinh quang ngày hôm nay.

Thế nhưng, hiện nay các thế lực thù địch, phản động vẫn luôn không ngừng ráo riết thực hiện các âm mưu "diễn biến hòa bình" nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Một trong những âm mưu nguy hiểm ấy chính là chúng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và liên tục tuyên truyền, kích động nhân dân, đưa yêu sách, gây áp lực lên Đảng, Nhà nước đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mới đây, trang phản động danlambao và kênh Vietlive đã cùng lúc đăng tải bài viết: "Muốn đất nước hùng cường – phải xóa bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp".

Đây không phải là chiêu trò mới. Ngay từ trước khi Quốc hội Việt Nam chính thức thông qua Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Sửa đổi) vào năm 2013. Các thế lực thù địch đã ra sức kêu gọi, kích động đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, mà thực chất, là đòi xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam qua những bài viết như thế này.

Họ đơm đặt rằng nội dung ghi trong Điều 4 Hiến pháp, chính là để Đảng điềm nhiên đứng ngoài và đứng trên Hiến pháp. Rồi từ đó ra sức bóc lột nhân dân; xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam đã mắc phải những sai lầm trong quản lý đất nước và mãi không ngóc đầu lên được.

Thế nhưng, họ đã cố tình quên đi thành thành tựu vĩ đại, to lớn của Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kể từ khi ra đời đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc Cách mạng tháng 8 thành công, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và phát triển đất nước một cách vững chắc.

Các luận điều đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

Dự thảo Báo cáo chính trị Trình Đại hội 13 của Đảng cũng nhấn mạnh: Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, gần thời điểm diễn ra Đại hội 13, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại ráo riết tung ra chiêu bài không mới, đó là đòi "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang".

Bằng nhiều hình thức ngày càng tinh vi, dã tâm của chúng là nhằm phủ định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng lượng vũ trang. Hay nói cách khác là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với những thanh bảo kiếm, tấm khiên bảo vệ của chế độ, của Tổ quốc; làm cho lực lượng vũ trang xa rời lý tưởng, xa rời tính giai cấp, tính dân tộc chính là để phá hoại cách mạng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang, với mục tiêu cuối cùng là tiến tới lật đổ chế độ ở nước ta.

Lợi dụng việc quân đội, công an tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp về trật tự an ninh trong nước, các thế lực thù địch, tổ chức phản động và nhiều đối tượng chống đối chính trị tìm cách suy diễn, bóp méo bản chất vi phạm pháp luật của vụ việc. Âm mưu sâu xa của chúng là kích động dư luận, chia rẽ tình quân dân, phá hoại bản chất cách mạng, nền tảng chính trị và cội nguồn sức mạnh của lực lượng vũ trang.

 

Các đối tượng thù địch rêu rao về "thanh trừng, đấu đá nội bộ trong Đảng"

 

Rồi khi ta xử lý các cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao trong lực lượng vũ trang có vi phạm pháp luật nhằm giữ nghiêm kỷ cương, không ngừng làm trong sạch bộ máy thì các phần tử phản động, chống đối chính trị lại rêu rao rằng: "đang có cuộc thanh trừng, đấu đá nội bộ trong Đảng", "cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc đấu đá phe cánh". Chúng âm mưu làm xói mòn lý tưởng cách mạng, xúi bẩy lực lượng vũ trang từ bỏ trách nhiệm bảo vệ Nhà nước và chế độ.

Tấn công chia rẽ nội bộ, xuyên tạc, bịa đặt về tình hình đất nước

Trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những năm gần đây, xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Đặc biệt, sát các kỳ Đại hội, họ còn cố tình bịa đặt, vu cáo nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của một số đồng chí lãnh đạo, đưa tin kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ, bôi xấu hình ảnh đất nước, ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Những nội dung sai trái này tác động đến tâm lý, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ, làm sai lệch thông tin, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và đề cao dân chủ, luôn sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để không ngừng xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi mạng xã hội phát triển, một số cán bộ, đảng viên, thậm chí còn giữ vị trí công tác quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước đã có những phát ngôn tùy tiện, không đúng với quan điểm, đường lối, chủ trương, thậm chí còn xuyên tạc, bịa đặt nhiều vấn đề. Những người này sử dụng mạng xã hội như một công cụ để công kích, bôi nhọ cá nhân, tổ chức; tiếp tay, phụ họa những nhận thức lệch lạc, khơi mào cho các quan điểm sai trái. Từ đó, tạo thành cái cớ để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Đảng đã làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng?

Trong giai đoạn hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển, các thế lực này đã sử dụng nhiều chiêu bài khác nhau, đặc biệt là lợi dụng những ưu thế của mạng xã hội để chống phá. Vì vậy, Đảng ta luôn kiên trì lãnh đạo đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ, phát triển và làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần, xã hội Việt Nam; đồng thời vô hiệu hóa các luận điệu và hoạt động phá hoại tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ thành công các quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng.

Đảng đã nhận diện âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng cản trở sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó nêu rõ "Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân...

Nghị quyết 35 cũng nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Để thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và kiện toàn tổ chức đến cấp huyện đã được thành lập. Đến nay đã có 67 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 16 bộ, ngành đã thành lập Ban Chỉ đạo, hoạt động dần đi vào nền nếp và có hiệu quả bước đầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cuộc đấu tranh này được xác định là vẫn còn tiếp tục, khi mà Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhận định"Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta". Đây là nguy cơ và cũng là thách thức lớn đối với đất nước ta trong thời gian sắp tới.

 Nguồn: VTV.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: