Huyện Kon Plông hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Từ ngày 25/01 đến ngày 19/4/2024, 09/09 Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn huyện Kon Plông đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029.Trong đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Hiếu và thị trấn ...

Huyện Kon Rẫy - Hoàn thành Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung của Kế hoạch đã đề ra, Ủy ban Hội huyện đã tiến hành họp để triển khai và hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở và phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm ...

Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đăk Tô khoá VIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 12/04/2024, Ban Thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đăk Tô khoá VIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ban Thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt ...

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đăk Tô chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã lựa chọn Hội LHTN Việt Nam huyện Đăk Tô để tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029, theo lịch, Đại hội sẽ diễn ra trong ngày 04/04/2024, tại Hội trường chung huyện Đăk Tô với số lượng 125 đại ...
Thư viện ảnh