Dự thảo

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ quan soạn thảo: Tỉnh uỷ Kon Tum

Ngày bắt đầu: 19/02/2020

Ngày kết thúc: 25/02/2020

Số lượt xem: 4288

Góp ý: 3

1. Toàn văn dự thảo Dự thảo BC CT.pdf

2. Gợi ý các nội dung trọng tâm để nghiên cứu và góp ý

Cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên thảo luận, tham gia góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có thể theo toàn bộ nội dung hay theo từng phần, từng vấn đề cụ thể; trong đó đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến vào những vấn đề lớn, quan trọng trong dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, cụ thể như sau:

* Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV (2015- 2020)

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém đã đầy đủ và phản ánh sát đúng với thực tế chưa?

- Những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém trong dự thảo Báo cáo đã đầy đủ và xác đáng chưa?

* Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 - 2025.

- Dự báo bối cảnh khu vực, quốc tế, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum trong thời gian tới?

- Để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, các quan điểm phát triển trong dự thảo Báo cáo đã thể hiện rõ và phù hợp chưa?

- Mục tiêu tổng quát trong dự thảo Báo cáo đã bảo đảm tính bao quát và khả thi chưa?

- Đề nghị cho ý kiến về các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường trong dự thảo Báo cáo.

- Cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội nêu trong dự thảo Báo cáo.