Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện và tương đương

Sáng ngày 28.4, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội cấp huyện và tương đương. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thường trực TƯ Đoàn; đồng chí Nguyễn Ngọc ...
Thư viện ảnh