A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tổng kết công tác thi đua

Ngày 31/1, Khối Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Kon Tum tổng kết công tác thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Các thành viên Khối Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Kon Tum đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Khối Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Kon Tum gồm có 6 cơ quan. Năm 2023, các cơ quan đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, đăng kí thực hiện và tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phong trào thi đua do tỉnh phát động. Cụ thể, tích cực thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của tổ chức, đơn vị. Qua đó, thu hút, kết nạp mới được trên 8.000 hội viên, trên 6.100 đoàn viên vào các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, tạo được nhiều điểm nhấn trong công tác an sinh xã hội, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người DTTS vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Ngoài ra, các đơn vị thực hiện nghiêm túc những chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã bình xét đề nghị khen thưởng năm 2023, thông qua dự thảo nội dung phát động phong trào thi đua năm 2024.

Dịp này, các thành viên Khối Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Kon Tum đã ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng thời, thống nhất bầu Trưởng Khối thi đua năm 2024 là Hội Cựu chiến binh tỉnh; Phó Khối thi đua là Hội nông dân tỉnh.

Thái Hoàn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: