Tự hào là cán bộ Đoàn

Tôi đã từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ làm được cán bộ Đoàn. Bởi lẽ từ lúc nhỏ, tôi không có năng khiếu nào như hát hay, múa giỏi, thể thao tốt, ăn nói được…như các bậc tiền bối đi trước kể lại.

Đoàn Khối tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và lấy ý kiến góp ý văn kiện đại hội Đoàn các cấp.

Ngày 24/02/2022, tại Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và lấy ý kiến góp ý văn kiện đại hội Đoàn các cấp ...

Đại hội điểm cấp xã huyện Kon Plông

Ngày 09/02/2022, Đoàn xã Măng Bút đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.  Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp xã trên địa bàn toàn huyện.
Thư viện ảnh