A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ Tỉnh đoàn thực hiện nghiêm chế độ đi công tác cơ sở của năm 2022 (Chủ trương 1+2)

Thực hiện Kế hoạch số 392-KH/TĐTN-TCKT, ngày 12/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức triển khai công tác xây dựng đoàn năm 2022Công văn số 3618-CV/TĐTN-TCKT, ngày 20/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn năm 2022; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai việc thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn, theo đó các ban chuyên môn Tỉnh đoàn căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về, chương trình phối hợp của các Ban Chuyên môn, Đơn vị trực thuộc và Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, triển khai đăng ký nội dung đi cơ sở của cán bộ trong ban theo từng quý; Đồng thời, kết thúc đi cơ sở, cán bộ Tỉnh đoàn trách nhiệm báo cáo kết quả đi cơ sở về Ban Tổ chức Kiểm tra để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Đ/c Xiêng Thanh Phúc- Tỉnh ủy viên, UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đoàn công tác tỉnh thăm tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Ngọc Hồi
Đ/c A Xây - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đoàn công tác tỉnh tham quan mô hình phát triển kinh tế tại huyện Đăk Tô 
Đoàn công tác tỉnh tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Tô

Việc đăng ký, báo cáo kết quả nội dung đi cơ sở được ứng dụng công nghệ thông tin, cán bộ tỉnh đoàn sẽ đăng ký vào báo cáo vào bảng Google Sheets do Ban Tổ chức kiểm tra lập sẵn. Kết quả thực hiện: Cán bộ Tỉnh đoàn thực hiện chế độ đi công tác cơ sở đảm bảo và chấp hành nghiêm tỷ trọng đi cơ sở của các nội dung phải đảm bảo yêu cầu là ít nhất 20% nội dung theo chuyên đề (12 lần/60 lần) và ít nhất 40% nội dung là dự sinh hoạt chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cấp huyện, cấp cơ sở, dự sinh hoạt chi đoàn (24 lần/60 lần).

- Tổng số công chức, viên chức Tỉnh đoàn: 36 đồng chí. 

- Số lượng công chức, viên chức thực hiện chế độ đi công tác cơ sở: 27 đồng chí.

- Số lượng công chức, viên chức không thực hiện chế độ đi công tác cơ sở: 09 đồng chí, cụ thể:

+ Cán bộ được cử đi học tập dài hạn: 01 đồng chí (Học cao cấp LLCT tập trung Hà Nội).

+ Cán bộ nữ đang trong thời gian thai sản: 01 đồng chí.

+ Cán bộ không trực tiếp làm công tác đoàn, hội, đội phong trào thanh thiếu nhi: 07 đồng chí (02 Kế toán, 02 văn thư-thủ quỹ, 01 Công vụ, 01 lái xe, 01 nhân viên bảo vệ).

- Số đồng chí thực hiện đảm bảo chế độ đi công tác cơ sở: 27/27 đồng chí, cụ thể:

+ Bí thư: 78 ngày đi cơ sở.

+ Phó Bí thư: 03 đồng, 249 ngày đi cơ sở.

+ Trưởng Ban và tương đương: 08 đồng chí, 570 ngày.

+ Phó Ban và tương đương: 05 đồng chí, 297 ngày.

+ Chuyên viên: 10 đồng chí, 680 ngày.

CTV Kim Huệ - TĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: