Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ phụ trách thiếu nhi , ý kiến tri thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc Lần thứ XII.

Ngày 28, 29-4, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến của cán bộ phụ trách thiếu nhi, ý kiến tri thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn ...

Kon Plông hưởng ứng Ngày hội đọc sách năm 2022

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 và tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc. Từ ngày 21/4/2022 đến ngày 28/4/2022, các TCCS Đoàn trực thuộc, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Kon Plông sôi nổi tổ chức các hoạt động Ngày hội đọc sách năm ...