Khát vọng vươn mình của thanh niên Đăk Pxy

Ngày 16/8/2022, Thường trực Huyện đoàn Đăk Hà đã đến thăm các mô hình của thanh niên trong việc triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” ...
Thư viện ảnh